Gezonde traktaties

Wij zijn een 'Jump in' school geworden. Dat wil zeggen dat wij een gezonde levensstijl willen stimuleren.

Er wordt veel aandacht besteed aan sport en beweging. We hebben voor de groepen 3 t/m 8 al jaren een leerkracht bewegingsonderwijs. Ook voor de kleutergroepen is er dit jaar een leerkracht bewegingsonderwijs.

Daarnaast krijgt gezonde voeding ook veel aandacht op onze school. We zijn vorig schooljaar al begonnen met de invoering van het water drinken tijdens de ochtendpauze. Dit jaar voeren we ook de gezonde traktaties in. In alle klassen staat er een map met tips hiervoor (incl. foto's en recepten).

Deze map kunt u hier ook digitaal inzien!