Het Unitonderwijs

De Henricus biedt uitdagend, inspirerend en eigentijds onderwijs. Ons schoolgebouw is dusdanig ingericht dat er geen sprake is van lokalen ,maar van Units. Elke Unit bestaat uit twee leerjaren bij elkaar. In elke Unit werken twee leerkrachten en één onderwijsassistente.

Binnen De Henricus zijn er vijf Units die er als volgt uitzien:

Unit 1: de voorschool

Unit 2: leerjaar 1&2

Unit 3: leerjaar 3&4

Unit 4: leerjaar 5&6

Unit 5: leerjaar 7&8

Werken in Units biedt mogelijkheden en nieuwe kansen voor alle kinderen. Leren wordt uitdagend en interessant voor de kinderen, waarbij ieder kind op een eigen niveau functioneert. Er is verschil tussen de kinderen als het gaat om leren. Het ene kind leert sneller of langzamer dan het ander. De leerlingen krijgen op deze wijze  passend onderwijs aangeboden. De kunst is om in een vroeg stadium in te kunnen spelen op de onderwijsbehoeften  van de kinderen. Binnen elke Unit zijn alle leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen binnen de Unit. Iedere groep kinderen heeft één vaste leerkracht.