Welkom

De Henricus is een open katholieke school die een afspiegeling wil zijn van de wijk. Kinderen van iedere etniciteit, cultuur, geloofsovertuiging en milieu zijn bij ons welkom. Wij vinden dat alle kinderen het recht hebben onze school te bezoeken. Wij gaan er hierbij vanuit dat iedereen de waarden en normen, die ons gegeven zijn vanuit onze katholieke achtergrond respecteert, zoals wij ook met respect met andere culturen en geloofsovertuigingen omgaan. Wij vinden het  belangrijk dat de kinderen kennismaken met de diverse culturen van de samenleving.

Binnen ons onderwijsaanbod willen wij bereiken, dat wij onze leerlingen bij het verlaten van onze school een behoorlijke basis hebben meegegeven om in het vervolgonderwijs en later als volwassene zelfstandig, onafhankelijk en volwaardig te kunnen functioneren. We leggen daarom op onze school de nadruk op de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en sociale vaardigheden, maar we vergeten daarbij natuurlijk niet de creatieve ontwikkeling, waarbij muziek, bewegingsonderwijs en handvaardigheid ook de nodige aandacht krijgen.