Welkom

 

Schooljaar 2017-2018 (op 5 september 2017) starten wij in het nieuwe gebouw!

Louis naarstigstraat 1, 1063 EN Amsterdam. 

 

Op de Henricus ligt de nadruk op goed reken- en taalonderwijs. Dit vertaalt zich ook terug in goede resultaten van ons onderwijs. Binnen de jaarklassen wordt er rekening gehouden met de verschillen tussen de kinderen. Wij streven naar uitdagend passend onderwijs voor alle kinderen. Klassikale momenten worden afgewisseld met tijd voor zelfstandig werken. Leerkrachten kunnen omgaan met verschillend leren en met verschillende organisatievormen. Ons onderwijs richt zich op een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen in contact komen met de natuur en met cultuur. Ieder jaar zijn er dan ook verschillende culturele uitstapjes en excursies in de natuur. Middels creamiddagen, podiumdagen en muziekprojecten komen de leerlingen tot expressie. Verschil in religie is bij ons een goed bespreekbaar onderwerp. We streven naar wederzijds respect en leggen de focus op overeenkomsten en op wat ons verbindt.

Verder stimuleren we een gezonde levensstijl. We laten de leerlingen regelmatig sporten en bewegen en nuttigen gezond voedsel op school. We zijn dan ook sinds 2014 een Jump-in school.

We slagen er in goede tussentijdse resultaten te behalen en ook op de Cito-eindtoets scoren wij op het niveau dat men van een goede basisschool mag verwachten. In onze schoolgids vindt u een en ander uitgebreid terug.