Hoe meld u uw kind aan bij ons op school

Kinderen geboren tussen 1 juli 2014 en 31 augustus 2015 kunnen vanaf 9 januari 2018 aangemeld worden op onze school. Dit doet u met het aanmeldformulier dat u eind november heeft ontvangen van de gemeente Amsterdam.

Nieuwe regels voor aanmelden en toelaten van leerlingen

Bijna alle basisscholen in Amsterdam, ruim 200, gingen in 2015 over op een stadsbreed gelijk, transparant en eerlijk toelatingsbeleid. Hiermee kwam een einde aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school. Het aanmelden voor de basisschool zal op elke school op dezelfde wijze plaatsvinden en ook het verdelen van de plaatsen gebeurt op alle scholen gelijktijdig en geautomatiseerd volgens gelijke regels. Ook onze school doet hieraan mee.

Voorrang

Bekijk of uw kind voorrang heeft op onze school. Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Als u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres van uw kind invult (en tevens de geboortedatum), krijgt u een overzicht van welke scholen dit betreft.

Wat moet u doen

Ouders van kinderen die in schooljaar 2017-2018 vier jaar worden, hebben in november een brief, een brochure en een aanmeldformulier van de gemeente ontvangen.

Vul het aanmeldformulier in (vergeet niet uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden).

Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn.

Vul, in volgorde van voorkeur, minimaal vijf basisscholen in. Op nummer 1 staat de school waar u uw kind het liefst naar toe laat gaan, daarna volgt nummer 2, enzovoorts.

Is onze school uw eerste keuze? Dan levert u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) ingevuld en ondertekend bij ons in.

Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, ontvangt u van ons per post of mail een bewijs van aanmelding. Controleer of alle gegevens correct door ons zijn verwerkt.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Gevallen waarin dit geldt zijn: uw kind heeft een VVE-indicatie en/of zit op onze IKC, de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct of u gebruikt aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

Gebruik altijd het aanmeldformulier

Ook wanneer u uw kind eerder heeft aangemeld, bij ons of op een andere school, is het noodzakelijk dat u dit aanmeldformulier alsnog inlevert bij de school van uw eerste voorkeur.
Ook wanneer er een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het uiteraard niet nodig om meerdere scholen op te geven.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn:

Kinderen geboren in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2014     : 10 maart 2018

Kinderen geboren in de periode van 1 januari tot en met 30 april 2015        :  1 juni 2018

Kinderen geboren in de periode van 1 mei tot en met 31 augustus 2015      :  1 november 2018

Een plaats op de basisschool

Jaarlijks wordt in maart, juni en november, onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing voor de hele stad geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. 

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle aangemelde kinderen geplaatst. Wanneer op een school meer kinderen worden aangemeld dan er plaatsen zijn, wordt er geloot. Uw kind loot dan mee in de volgorde van de scholen die u heeft opgegeven. Hierbij worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

  1. Eerst worden kinderen geplaatst waarvan een ouder broertje of zusje op de school zit (op het moment dat het aangemelde kind naar school gaat). Zij hebben een plaatsgarantie.
    Vervolgens komen de volgende kinderen aan bod.
  2. a. Kinderen die beschikken over een VVE-indicatie, tenminste 8 maanden 4 dagdelen naar de bijbehorende voorschool gaan én de school als voorrangsschool hebben;
    b. Kinderen die tenminste 8 maanden 4 dagdelen naar het Integraal Kind Centrum (IKC) gaan dat bij de eerste voorkeursschool hoort én de school als voorrangsschool hebben.
  3. Kinderen waarvan de ouder een vast dienstverband heeft op de school.
  4. Kinderen die de school als voorrangsschool hebben.

Nadat de kinderen met voorrang geplaatst zijn, komen de overige aanmeldingen in aanmerking voor een plaats. Indien nodig zal onder deze groep geloot worden. Kinderen die uitgeloot worden, komen in aanmerking voor de volgende opgegeven voorkeurschool. Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen voldoende plaats is.

Inschrijven

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze plaats gebruik wilt maken, moet u dit binnen de in de brief gestelde termijn (twee à drie weken) aan de school kenbaar maken. Dan volgt de definitieve inschrijving van uw kind.

Pas hierna is uw kind verzekerd van een plaats op onze school.