Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Alle scholen hebben de plicht om te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor ieder kind. Het bieden van goed onderwijs en aangepaste zorg is geen zaak van de school alleen. Een goede samenwerking tussen de Amsterdamse scholen, ouders, leerkrachten, jeugdzorg en gemeente moet het mogelijk maken om kinderen onderwijs en zorg op maat te bieden.  Lees verder