Sport en spel

Wij zijn een sportactieve school. Dit betekent dat we veel aandacht besteden aan een gezonde leefstijl. 

Vignet gezonde school
De Henricus heeft het vignet Gezonde School gehaald. Met het vignet Gezonde School laat de Henricus zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. 
Werken aan gezondheid loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Henricus voor gezonde en actieve leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen
Op deze foto is te zien dat het vignet wordt uitgereikt aan Meester Everard en Juf Anouk. 
 
Jump-in school
Sinds 2014 zijn wij een Jump-in school. In en om onze school wordt veel gespeeld en gesport.  Wekelijks doen er 50 kinderen mee aan naschoolse sportactiviteiten. Een voorbeeld van een naschoolse sportactiviteiten is bootcamp wat hieronder is te zien op de foto. 
  
Andere sportactiviteiten zijn : De koningsspelen, avondvierdaagse, Olympische dag voor groep 8, schoolvoetbaltoernooi voor jongens en meisjes vanaf groep 6, een zaalvoetbaltoernooi en een volleybaltoernooi.

schoolvoetbal 

De jongens van groep 7 en 8 hebben meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi van Amsterdam. 

Verder hebben wij een prachtige speelplaats waar de kinderen naar hartelust kunnen spelen. 
Wij besteden samen met team,ouders en kinderen veel aandacht aan meer bewegen en gezonde voeding. Alle groepen op de Henricusschool krijgen 2 keer in de week gym van een vakleerkracht gymnastiek. Meester Eef geeft de sportlessen aan de groepen 3 t/m 8 en de kleuterleerkrachten geven gymnastiek aan de groepen 1-2.