Gym+

‘Gym+’ is een beweegactiviteit waarbij inactieve kinderen wekelijks de kans krijgen mee te doen aan een naschools sportprogramma, waarbij succeservaringen en plezier voorop staan. Wij hopen dan dat kinderen, die moeite hebben met bewegen, weer plezier krijgen in bewegen. ‘Gym+’ kan voorkomen dat kinderen te zwaar worden of een motorische achterstand ontwikkelen.

Voor welke kinderen van de Henricus is de Gym+ activiteit?

Voor de Gym+ activiteit kunnen kinderen van groep 1, 2, 3 en soms van groep 4 in aanmerking komen. De gymleraar en de Gym+docent selecteren kinderen van groep 1, 2 en 3 n.a.v. een beweegtest. Daarna worden ouders en kind voor een gesprekje uitgenodigd. Er wordt gesport in een klein groepje van maximaal 12 kinderen.